Κυριακή, 5 Απριλίου 2015

Ψηφιακό Υλικό (Βυζάντιο)

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ):ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
·       Διεθνής Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών: http://www.aiebnet.gr/
·       Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Τομέας Βυζαντινών Ερευνών: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/programmes/bzhistdb-gr.html
·       Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών: http://www.byzantinestudies.gr/
·       Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών του ΑΠΘ: http://www.kbe.auth.gr/index.html
·       Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης: https://www.patriarchate.org/home
·       Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών: http://www.pipm.gr/
·       Associazione Italiana di Studi Bizantini (AISB): http://www.studibizantini.it/
·       Belgisch Genootschap voor Byzantijnse Studies (BGBS): http://www.byzantium.be/
·       Byzantijnse Studies Nederland: http://gallery.byzantijnsestudiesnederland.nl/#!home
·       Centre d'Histoire et Civilisation de Byzance (Collège de France - CNRS): http://byzance.dr10.cnrs.fr/
·       Institut für Byzantinistik und Neogräzistik: http://www.byzneo.univie.ac.at/institut/
·       Nordic Byzantine Network: http://www.nordbyz.net/
·       Society for the Promotion of Byzantine Studies: http://www.byzantium.ac.uk/home.htmlΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
·       Αγία Σοφία, Virtual tour: http://www.360tr.com/34_istanbul/ayasofya/english/
·       Βυζαντινά Μνημεία Αττικής: http://www.eie.gr/byzantineattica/
·       Βυζαντινή Ζωγραφική: http://www.xanthi.ilsp.gr/istos/
·       Γραφή και μικρογραφία στα χειρόγραφα του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας: http://194.177.217.107/scripts_and_miniatures/
·       Ελληνική Ιστορία, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού: http://www.e-history.gr/
·       Ελληνική Μουσική Πύλη του Κέντρου Μουσικής Πληροφόρησης του ΙΕΜΑ: http://www.musicportal.gr/byzantine_music_history/?lang=el
·       Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου: http://exploringbyzantium.gr/EKBMM/Page?name=index&lang=gr
·       Η καστροπολιτεία του Μυστρά: http://www.culture.gr/culture/mystras-edu/
·       Ιστορικός Άτλας της Μεσογείου(Χάρτες): http://explorethemed.com/DefaultEl.asp
·       Μεταβυζαντινή Αγιογραφία: http://home.yebo.co.za/~xenitis/
·       Μυριόβιβλος, Βυζαντινή Μουσική: http://www.myriobiblos.gr/texts/greek/papadopoulos_music.html
·       archaeolink.com, Βυζαντινός Πολιτισμός: http://www.archaeolink.com/byzantine_civilization.htm
·       Byzance Architecture, Antoin Helbert: http://www.antoine-helbert.com/fr/portfolio/annexe-work/byzance-architecture.html
·       Explore Byzantium: http://byzantium.seashell.net.nz/index.php
·       Macedonian Heritage: http://www.macedonian-heritage.gr/index.html
·       Sharing Ancient Wisdoms project: http://www.ancientwisdoms.ac.uk/
·       The Istanbul Documentation Project: http://www.learn.columbia.edu/istanbul/
·       THE WATER SUPPLY OF CONSTANTINOPLE: http://www.shca.ed.ac.uk/projects/longwalls/WaterSupply.htm

ΜΟΥΣΕΙΑ
·       Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά Μουσεία-Συλλογές: http://odysseus.culture.gr/h/1/gh110.jsp?theme_id=22
·       Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο: http://www.byzantinemuseum.gr/el/
·       Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Εκπαιδευτικά Προγράμματα: http://mbp.gr/edu/
·       Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: http://mbp.gr/html/gr/
·       Μουσείο Μπενάκη: http://www.benaki.gr/

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
·       Εγχειρίδιον Βυζαντινής Ιστορίας by Paulos Karolides: http://www.gutenberg.org/files/41684/41684-h/41684-h.htm
·       Λεβάντια: http://www.levantia.com.au/
·       Μανουήλ Πανσέληνος: http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/2000/04/30042000.pdf
·       Μυριόβιβλος: http://www.myriobiblos.gr/byzhistory.html
·       Ψηφιοποιημένο Αρχείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας: http://eib.xanthi.ilsp.gr/gr/default.asp
·       British Library, Digitised Manuscripts: http://www.bl.uk/manuscripts/Default.aspx
·       Dumbarton Oaks, Research Library and Collection: http://museum.doaks.org/IT_1202?sid=20997&x=491784
·       Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France: http://gallica.bnf.fr/
·       Greek Manuscripts at Oxford: http://bodley30.bodley.ox.ac.uk:8180/luna/servlet/ODLodl%7E8%7E8
·       Historia bizantina, Ioannes Scylitza: http://www.wdl.org/en/item/10625/
·       Suda On Line: http://www.stoa.org/sol/
·       The Metropolitan Museum of Art, Byzantine Art: http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=13
·       The Temple Gallery: http://www.templegallery.com/adwords10.htm
·       World Digital Library: http://www.wdl.org/en/search/?q=byzantine

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
·       24γράμματα, Βυζαντινή Ιστορία: http://www.24grammata.com/?cat=195
·       Βυζαντινά Σύμμεικτα: http://byzsym.org/index.php/bz
·       Παρεκβολαί: http://ejournals.lib.auth.gr/parekbolai
·       Περιοδικό Αρχαιολογία: http://www.archaiologia.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
·       8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας(Παρουσιάσεις): http://anoixtosxoleio.weebly.com/sigmataualpha-betaupsilonzetaalphanutauiotanu940-chirho972nuiotaalpha.html#.U5s_2Ba-RIc
·       Βυζαντινή Ιστορία (Ιστολόγιο): http://byzantin-history.blogspot.gr/
·       Βυζαντινών Ιστορικά(Ιστολόγιο): http://vizantinonistorika.blogspot.gr/
·       Μαθήματα ιστορίας (Χαλούλος): http://users.sch.gr/pchaloul/lessons-of-history.htm
·       Τράπεζα Θεμάτων, Ιστορία: http://meleagros.iep.edu.gr/

·       e-istoria.com: http://www.e-istoria.com/byzantio.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου