Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ιστορικός χρόνος

Εισήγηση στο 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση" 

«Διδακτικές προσεγγίσεις της έννοιας του ιστορικού χρόνου με την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων του Φωτόδεντρου Μαθησιακών Αντικειμένων»

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Μαθησιακών Αντικειμένων για το μάθημα της Ιστορίας, στο πλαίσιο του Φωτόδεντρου, αρθρώνεται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης διδακτικών περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης με την άμεση εμπλοκή των υποκειμένων μάθησης. Η όλη διαδικασία υλοποίησης αξιοποιεί βασικές επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές της διδακτικής της ιστορίας στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης και υιοθετεί θεμελιώδη στοιχεία της ιστορικής μάθησης, όπως η αξιοποίηση του ιστορικού ερωτήματος, η χρήση και η επεξεργασία πρωτογενούς ιστορικού υλικού, αλλά και οι δυνατότητες των ΤΠΕ που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, και υποβοηθούν σημαντικά στη διαμόρφωση κατάλληλων διερευνητικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στο παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο διαμόρφωσης Μαθησιακών Αντικειμένων, τα οποία αξιοποιούν πρωτογενές ιστορικό υλικό στην προοπτική υποβοήθησης της διαδικασίας κατανόησης του ιστορικού χρόνου με την αξιοποίηση ιστοριογραμμών και χρονογραμμών και τη συνύφανση παραμέτρων του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου εκδήλωσης σημαντικών ιστορικών φαινομένων και γεγονότων.

Εισήγηση

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

λογοτεχνία και ιστορία

Λογοτεχνία και Ιστορία,
από το 1770 ως το τέλος του 20ού αιώνα
Εισήγηση με θέμα: "λογοτεχνία και ιστορία, ψηφιακές διδακτικές διαδρομές" 

στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου  "Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία", Θεσσαλονίκη 19-22 Οκτωβρίου 2017 στους χώρους του ΑΠΘ. 


Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος «Λογοτεχνία και Ιστορία, από το 1770 ως το τέλος του 20ού αιώνα» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ειδικότερα, καταγράφεται η εννοιολογική διαμόρφωση του ιστορικού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της διδακτικής της ιστορίας με αναφορές στις παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές αξιοποίησής του. Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου υλικού εγγράφεται στις πολλαπλές προσπάθειες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνομιλία της λογοτεχνικής και ιστορικής παραγωγής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η όλη προσπάθεια εκλαμβάνεται στην προοπτική συνύπαρξης δύο διαφορετικών τρόπων έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργίας που, εν δυνάμει, επιτρέπουν την άρθρωση ενός κοινού εγχειρήματος που επιδρά πολύπλευρα στη νοηματοδότηση των δύο επιμέρους παραμέτρων.

Οι σχέσεις λογοτεχνίας και ιστορίας είναι πολύπλευρες και πολύσημες και διαμορφώνουν ένα συνεχές πεδίο στο πλαίσιο των συχνών αλλαγών και τροποποιήσεων στο εσωτερικό των δύο αυτών διαφορετικών μορφών έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργίας. Οι συνεχείς διασυνδέσεις και διασταυρώσεις της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας έχουν καταστήσει, τα τελευταία χρόνια, χρήσιμα ασαφή τα όρια μεταξύ τους και επιτρέπουν την άρθρωση ενός κοινού εγχειρήματος που επιδρά πολύπλευρα στη νοηματοδότηση των δύο επιμέρους παραμέτρων. Προς αυτή την κατεύθυνση η συνέργεια των δύο γνωστικών αντικειμένων μπορεί να επιτρέψει σημαντικές διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην προοπτική διαμόρφωσης μαθησιακών περιβαλλόντων με την παροχή κατάλληλων ψηφιακών πόρων.Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ψηφιακά εργαλεία

Ψηφιακά εργαλεία (digital tools) για τη διδασκαλία της ιστορίας.ThingLink
A multimedia tool that lets users annotate images with text, videos, links, and more

JuxtaposeJS
JuxtaposeJS helps storytellers compare two pieces of similar media, including photos, and GIFs. It’s ideal for highlighting then/now stories that explain slow changes over time (growth of a city skyline, regrowth of a forest, etc.) or before/after stories that show the impact of single dramatic events (natural disasters, protests, wars, etc.).

Plotly
Visualize Data, Together

MapWarper
It's a free to use, open source map warper / map georectifier, and image georeferencer tool. Developed, hosted and maintained by Tim Waters.

Voyant Tools
Voyant Tools is an open-source project and the code is available through GitHub. The code is under a GPL3 license and the content of the web application (including this documentation) is under a Creative Commons By Attribution license. You have our permission to create and use screenshots and videos of Voyant Tools, though we always appreciate you letting us know (among other reasons, so that we can keep our gallery up-to-date)!

Audacity
Audacity® is free, open source, cross-platform audio software for multi-track recording and editing.

SoundCite
SoundCite is one of a series of tools for content creators produced by the Northwestern University Knight Lab.

Zoom In
a free, Web-based platform that helps students build literacy and historical thinking skills through “deep dives” into primary and secondary sources.

cube creator

Chronas
a history application that link Wikipedia and Wikidata with a chronological and cartographical view.

Histography
an interactive timeline that spans the history of humankind from the Big Bang to 2015.

WhatWasThere
an excellent web tool and mobile app that uses Google Maps technologies to provide users with an interactive experience through which they get to learn how different places looked in the past. It’s like a virtual time machine that takes you in a journey in space and time.

PrimaryAccess MovieMaker
enables you to combine text, audio and images into compelling personal narratives and digital stories, with a simple movie-making process. Steps like scripting, recording and saving are entirely Web-based--no software to install--and the movies are easy to retrieve and share.

Museum Box
This site provides the tools for you to build up an argument or description of an event, person or historical period by placing items in a virtual box.

History. Let's Play with It!
Test your knowledge of Canadian history with our four types of games: role-playing games, association games, observation games and quizzes.

Becoming What?
a website that explains all about Becoming Oakland: Oral Histories of the Emerging West, an LDT Master's Project by Eric Meyers and Cassidy Puckett.

Presentations & Multimedia » Video
The Center for Teaching History with Technology,

Distance Machine
uses historical word usage data from Google Books to highlight words in a text that were unusual at a selected point in time.

Exhibit
Publishing Framework for Data-Rich Interactive Web Pages
Exhibit lets you easily create web pages with advanced text search and filtering functionalities, with interactive maps, timelines, and other visualizations

Crop It!

Sort It Out

Educational Technology and Mobile Learning
is an educational blog dedicated to curating, reviewing and sharing EdTech tools and mobile apps.

iPads, Mobile Technology, & Apps » Apps for the Classroom

20 different multimedia tools that could be integrated into the classroom

Using Excel as a Graphic Organizer: Making a Time Line

Weebly
enables you create free websites and and related blogs.

create a graph

PrintFriendly
cleans and formats web pages for perfect print experience.

virtual tours

DocsTeach
a product of the National Archives education division.

    Activity Tools
    Create your own interactive learning activity.

    Focusing on Details: Discussion Topic
    Focusing on Details: Spotlight
    Focusing on Details: Zoom/Crop
    Focusing on Details: Compare and Contrast
    Focusing on Details: White Out/Black Out
    Finding a Sequence
    Making Connections
    Mapping History
    Seeing the Big Picture
    Weighing the Evidence
    Interpreting Data

myHistro
Using myHistro, you can combine maps and timelines seamlessly into one great presentation, convert any public timeline into a personal pdf file, or export it into Google Earth format for offline storage. All completed timelines can be embedded into your blog and websites for maximum exposure.

Northwestern University Knight Lab
Timeline, StoryMap, Juxtpose, Soundcite

Google for education

digital toolbox (διάφορα εργαλεία)

Brainstorming tools

931 καλύτερα δωρεάν προγράμματα και εκπαιδευτικό λογισμικό.

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016

Η Αθήνα ελεύθερηΕκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία θεμάτων του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, με αφορμή την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12 Οκτωβρίου 1944.  (12 Οκτωβρίου, Η Αθήνα ελεύθερη: http://freeathens44.org)

Πλούσιο πολυμεσικό υλικό, χρονολόγιο, χάρτες, μαρτυρίες και οδηγοί εκπαιδευτικού, που μπορεί να αξιοποιηθούν για την προσέγγιση σχετικών θεμάτων:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευσηΣάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Το αρχαίο θέατρο


"Το θέατρο, ως μορφή Τέχνης, δίνει τη δυνατότητα να συνδεθούμε, να συγκινηθούμε, ν’ αγγίξουμε ο ένας τον άλλον, να νιώσουμε μαζί την αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σα μορφή εκδήλωσης του ψυχικού μας κόσμου."
Κάρολος Κουν, 1943


Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για το αρχαίο θέατρο και τη διδακτική του αξιοποίηση στη σχολική τάξη:
  • στην ιστοσελίδα του «Διαζώματος»: www.diazoma.gr (ενότητες: «Αρχαία θέατρα», «eΒιβλιοθήκη», «Υιοθετήστε ένα αρχαίο θέατρο», «Πρόοδος εργασιών») 
  • στον εκπαιδευτικό φάκελο του Υπουργείου Πολιτισμού «Αρχαίο θέατρο στον κύκλο του χρόνου»: www.ancienttheater.culture.gr
  • στον ιστότοπο του Ιδρύματος Μ.Κακογιάννη "Το Αρχαίο Δράμα στο Σχολείου του 21ου Αιώνα": http://www.ancientdramaedu.gr
  • στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού "Ακολούθησε τον Οδυσσέα": http://followodysseus.gr 
Παρασκευή, 13 Μαΐου 2016

Επιμορφωτικό Σεμινάριο

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η χρήση και αξιοποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων στο Φωτόδεντρο

Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο πλαίσιο του 2ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης για τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

Διάρκεια προγράμματος (σε επιμορφωτικές ώρες): 12
Τρεις (3) συναντήσεις τεσσάρων (4) ωρών έκαστη: 17.30-21.00. 
Χρονικό διάστημα: Μάιος 2016

Στόχος(οι) και επιμέρους επιδιώξεις:
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αναφέρεται στην πραγμάτευση του εννοιολογικού πλαισίου σχεδιασμού και υλοποίησης ψηφιακού υλικού για το μάθημα ιστορίας στο πλαίσιο του «Ψηφιακού Σχολείου» και στοχεύει στην ανάδειξη των διδακτικών και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων της ιστορίας ως γνωστικού αντικειμένου στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης στη σύγχρονη εκδοχή της διαδικασίας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ. 

Περιεχόμενο – Ενότητες:
·       Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στη διδακτική της ιστορίας
·       Η χρήση και αξιοποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων στο μάθημα της Ιστορίας
·       Η διδακτική αξιοποίηση του Φωτόδεντρου

Μεθοδολογίαεπιμορφωτικής διαδικασίας (διάλεξη, εργαστήρι, εικονική τάξη κ.λπ.):
Η πραγμάτευση επιμορφωτικών συναντήσεων θα πραγματοποιηθεί με βιωματικές στρατηγικές, μέσα από την ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων εκπαιδευτικών στην προοπτική ανάδειξης, ανατροφοδότησης και διαμοίρασης της εγκατεστημένης εμπειρίας τους, αλλά και την κριτική προσέγγιση των θεωρητικών και ερευνητικών πεδίων του επιστημονικού πεδίου αναφοράς. Στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές, που διέπονται από τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και λειτουργούν ευεργετικά στην ενεργή συμμετοχή στο πλαίσιο ενός δημοκρατικού διαλογικού πλαισίου έκφρασης και αναστοχασμού παιδαγωγικών και διδακτικών θεμάτων.

Επιμορφωτικό υλικό (μορφή και περιεχόμενο):
Σημειώσεις-Παρουσιάσεις διαλέξεων, βιβλιογραφικοί οδηγοί
Εκπαιδευτικό υλικό διδακτικών προτάσεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγράμματος 
Αρμόδιος Τσιβάς
Δρ Επιστημών Αγωγής, Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70