Τρίτη, 5 Απριλίου 2011

Κριτική αποτίμηση ιστότοπων, ιστοσελίδων


Οι περισσότερες αναφορές υπογραμμίζουν τον ευρύτερο διάλογο που αναπτύσσεται στο χώρο του κριτικού εγγραμματισμού και της ανάπτυξης της κριτικής σκέψης των υποκειμένων.
Λιγότερες είναι οι αναφορές, οι οποίες επικεντρώνονται στο χώρο της ιστορίας και ειδικότερα της διδακτικής της ιστορίας και τη διαμόρφωση ενός πλαισίου χρήσης και αξιολόγησης του πληροφοριακού υλικού στο διαδίκτυο
Συνδέσεις που αναφέρονται στη διαμόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης και διαδικασιών αξιοποίησης του πληροφοριακού υλικού που διατίθεται στο διαδίκτυο.

Evaluating internet information, Virginia Tech, University Libraries: http://www.lib.vt.edu/instruct/evaluate/

Susan Beck, The Good, The Bad & The Ugly: or, Why It's a Good Idea to Evaluate Web Sources Evaluation Criteria: http://www.ucolick.org/~max/Astro18-2014/GoodBadUgly.pdf

Evaluating Web Sites: Criteria and Tools, Cornell University Library: https://olinuris.library.cornell.edu/ref/research/webeval.html#eval

Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions to Ask, UC Berkeley - Teaching Library Internet Workshops: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html

How to Evaluate a Web Page, Colorado State University: http://lib.colostate.edu/howto/evalweb2.html

Evaluating Web Sites, University of Maryland: http://www.lib.umd.edu/tl/guides/evaluating-web


Evaluating Information Sources, The University of British Columbia: http://wiki.ubc.ca/Library:Evaluating_Information_Sources

Criteria for Evaluating Educational Websites, Education Community: http://pages.infinit.net/seguind/criteria.htm

Αξιολόγηση Πληροφοριακών Πηγών, Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς: http://www.lib.unipi.gr/files/Aksiologisi_Pliroforiakon_Pigon/3.%20Αξιολόγηση%20πηγών%20διαδικτύου.pdf

αυθεντική αγγλική έκδοση στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html

Criteria for evaluation of Internet Information Resources, Alastair Smith, VUW Department of Library and Information Studies, New Zealand: http://personal.victoria.ac.nz/alastair_smith/evaln/index.htm

Web Page Evaluation Criteria, Separating fact from fiction, Grammar Quizzes:

Teach Information Literacy & Critical Thinking! https://sites.google.com/site/teachinfolit/

Rubric for Classroom Web Pages, University of Wisconsin: https://www2.uwstout.edu/content/profdev/rubrics/webpagerubric.html

Website Rubric, Galileo Education Network: http://www.galileo.org/tips/rubrics/website_rubric.pdf

Research any topic with an interactive concept map:

Critical Evaluation of Information


Research any topic with an interactive concept mapEvaluating Internet-based Information: A Goals-based Approach, David Warlick

Thinking Critically about World Wide Web Resources

Search and Evaluate Websites, EdTechTeacher:κριτήρια αξιολόγησης ιστοτόπων-ιστοσελίδων με ιστορικό περιεχόμενο:

Evaluating Web Pages, Cornell University Library:
http://guides.library.cornell.edu/evaluating_Web_pages
Evaluating resources, Berkeley Library, University of California:
http://guides.lib.berkeley.edu/evaluating-resourceshttp://www.lib.unipi.gr/files/Aksiologisi_Pliroforiakon_Pigon/3.%20Αξιολόγηση%20πηγών%20διαδικτύου.pdf
Evaluating Websites for History Teachers: Using History Matters in a Graduate Seminar
https://rrchnm.org/essay/evaluating-websites-for-history-teachers-using-history-matters-in-a-graduate-seminar/
Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
http://orion.lib.teithe.gr/index.php?page=evsource-criteria
Evaluating Sources, Harvard Guide to Using Sources:
http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k70847&tabgroupid=icb.tabgroup107786
Critical Evaluation of Information
http://www.schrockguide.net/critical-evaluation.html
Evaluating Web Sites: Why bother with this tutorial?
http://liblearn.osu.edu/tutor/les1/
Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων
http://www.netschoolbook.gr/webevstart.htm
Evaluating Web Sites: A Checklist
University of Maryland Libraries
http://www.lib.umd.edu/binaries/content/assets/public/usereducation/evaluating-web-sites-checklist-form.pdf
Web Evaluation in the History Classroom: Reconsidering the Checklist
https://quod.lib.umich.edu/j/jahc/3310410.0008.201/--web-evaluation-in-the-history-classroom-reconsidering?rgn=main;view=fulltext
Toolkit, Internet Research Skills
http://www.collectionscanada.gc.ca/education/008-3040-e.html

4 σχόλια:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ένα blog με έμφαση στον Πολιτισμό, την Ιστορία και τις Τέχνες του.
  https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΕΛΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ, ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ, ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΙ, ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ κ.ο.κ.): https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1/

  ΣΕΛΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΓΕΝΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κ.ο.κ.): https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B4-%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84/%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B7-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
  http://istoriatexnespolitismos.wordpress.com

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΣΕΛΙΔΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (με έμφαση σ' αυτήν του Δυτικού Πολιτισμού)
  https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/%CF%83%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%B4%CE%B1-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%B7-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%B1/

  ΣΕΛΙΔΑ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Ζητήματα Επιστημολογίας, Φιλοσοφίας των Επιστημών, Επικαιρότητα)
  https://istoriatexnespolitismos.wordpress.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%83-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B7%CF%83/

  ΑπάντησηΔιαγραφή