Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας


Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας
Έργο: Πλειάδες, Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ. Ε.Α.ΙΤΥ


Η εφαρμογή «Το ελληνικό κράτος: γέννηση και ανάπτυξη της σύγχρονης Ελλάδας» είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον, που σχεδιάστηκε με στόχο να εξεταστεί διαθεματικά η πορεία συγκρότητησης της σύγχρονης Ελλάδας.
Οι θεματικές δραστηριότητες της εφαρμογής έχουν ως βάση τη λογική του Αναλυτικού Προγράμματος και το ΔΕΠΠΣ για τη ΣΤ΄τάξη του δημοτικού σχολείου. H προσέγγισή τους γίνεται με την αξιοποίηση ιστορικών ερωτημάτων. Συγκεκριμένος αριθμός ιστορικών πηγών για κάθε ιστορικό ερώτημα επιτρέπει την επαφή των μαθητών/τριών με όψεις του θέματος και παρέχει τις απαραίτητες ιστορικές πληροφορίες για την απάντησή του.
Τα ιστορικά θέματα της εφαρμογής είναι τα ακόλουθα:
α. Οι Έλληνες της διασποράς, β. Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από την τέχνη, γ. Εκσυγχρονιστικά έργα: το ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, δ. Η καθημερινή ζωή το 19ο και τον 20ό αιώνα, ε. Μετακινήσεις πληθυσμών κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα.
Στόχος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η διαμόρφωση ενός γενικού οργανωτικού και ερμηνευτικού πλαισίου για τις εξελίξεις της σημαντικής αυτής ιστορικής περιόδου।


http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=163

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου