Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011

Stanford History Education Group

Σχεδιάζοντας το μέλλον της διδασκαλίας του παρελθόντος


Ο ιστότοπος της Ομάδας ιστορίκης εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Stanford, στον οποίο παρουσιάζονται αξιόλογες περιπτώσεις προγραμμάτων προσέγγισης της ψηφιακής ιστορίας:

Investigating Historical Consciousness
Historical Sense-Making Project
Toward a Global Perspective on World History at the High School Level: A Swedish-American Collaboration
History That Matters: The Challenges of Contending with a Sacred History
Thinking Aloud and Looking aHEAD at Museum Learning

1 σχόλιο: