Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016

ΠεριοδικάΠεριοδικά για τη διδακτική της ιστορίας και την ιστορική εκπαίδευση
Primary History
The Historical Association

Teaching History
The Historical Association

International Journal of Historical Learning, Teaching and Research
The Historical Association

ITE Journal
(AMTE, ASTE, NCSS-CUFA, CEE, and SITE).

Canadian Social Studies
University of Alberta.

World History Connected
It is published by the University of Illinois Press, and its institutional
home is Hawaii Pacific University.

Carnival
The International Students of History Association (ISHA) is an international non-governmental organization of students of history.

The History Teacher
Society for History Education

The Journal of Social Studies Research (JSSR)
The International Society for the Social Studies (ISSS).

Journal of the Canadian Historical Association / Revue de la Société historique du Canada
The Canadian Historical Association / La Société historique du Canada

Social Education
National Council for the Social Studies

The Social Studies
Taylor & Francis

Social Studies Research and Practice (SSRP)

Teaching History

Public History Weekly
Cooperation of the University of Applied Sciences of Northwestern Switzerland and De Gruyter Oldenbourg
http://public-history-weekly.oldenbourg-verlag.de

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου