Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021

Διάκριση πηγών - 1821(βίντεο)

Φωτόδεντρο LOR: Συλλογή Ιστορίας: Διάκριση πηγών - Επανάσταση 1821 (βίντεο)

Ιδέες αξιοποίησης μαθησιακών αντικειμένων Ιστορίας του Φωτόδεντρου: «Διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών - Η Επανάσταση του 1821» 

Δείτε περισσότερα μαθησιακά αντικείμενα Ιστορίας στη Συλλογή Ιστορίας του αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα».


Το Μαθησιακό Αντικείμενο 
«Διάκριση πρωτογενών και δευτερογενών ιστορικών πηγών, Η Επανάσταση του 1821» είναι μέρος της Συλλογής Ιστορίας του Φωτόδεντρου Μαθησιακών Αντικειμένων και ειδικότερα της υποσυλλογής “Νεότερη και σύγχρονη Ιστορία (19ος - 20ός αι.). Αποτελεί μια διαδραστική δραστηριότητα, η οποία απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη διάκριση του πρωτογενούς και δευτερογενούς χαρακτήρα των ιστορικών πηγών με θέμα την Ελληνική Επανάσταση.Στόχοι του Μαθησιακού Αντικειμένου είναι η καλλιέργεια δεξιοτήτων ιστορικής διερεύνησης και η ανάδειξη της εννοιολογικής ιστορικής μάθησης και δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες: 
α) να αναγνωρίσουν και να διακρίνουν τον χαρακτήρα των ιστορικών πηγών ως τεκμηρίων του ιστορικού παρελθόντος,
β) να κατανοήσουν την ποικιλότητα των ιστορικών τεκμηρίων ως ανθρώπινων δημιουργημάτων και τον τρόπο που αυτά δημιουργούνται και διασώζονται.


Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

"η ιστορία πάει σχολείο..."

προσεγγίσεις της Ιστορίας στην προσχολική εκπαίδευση

τι είναι η ιστορία, τι είναι ο ιστορικός χρόνος, τι είναι οι πηγές και τι τις χρειαζόμαστε;
ποια είναι τα προγράμματα σπουδών; ποιες δραστηριότητες μπορώ να αξιοποιήσω;


Μικρές θεωρητικές παραδοχές και ερευνητικές προσεγγίσεις της διδακτικής της ιστορίας για την ιστορία στο σχολείο, με ιδιαίτερη αναφορά στην προσχολική εκπαιδευση.

Διδακτικές και παιδαγωγικές προτάσεις, διαδικασίες και δραστηριότητες αξιοποίησης στην τάξη.Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2021

τοπική ιστορία

Παραλία Θεσσαλονίκης | Editeur Levy
Δήμος Θεσσαλονίκης
https://culture.thessaloniki.gr/

"Παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις της τοπικής ιστορίας: Η αξιοποίηση του ιστορικού υλικού"


Παρουσίαση στο πλαίσιο Σεμιναρίου εκπαιδευτικών του 4ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας για τη διδακτική προσέγγιση της τοπικής ιστορίας στο σχολείο. Η παρουσίαση εστιάζει στη χρήση και αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στη διαμόρφωση σχεδίων εργασίας τοπικής ιστορίας και παρατίθεται απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό από το Φωτόδεντρο Μαθησιακών Αντικειμένων του Ψηφιακού Σχολείου. 

Το προτεινόμενο ψηφιακό υλικό αναφέρεται σε δραστηριότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης και επικεντρώνεται σε διαδικασίες διάκρισης του χαρακτήρα, της μορφής και των ειδών των ιστορικών πηγών, στη διαμόρφωση και αξιοποίηση του ιστορικού ερωτήματος και διαφορετικών παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων "ανάγνωσης" των ιστορικών πηγών στο μάθημα της ιστορίας.
Κυριακή, 10 Ιανουαρίου 2021

θέματα από την Επανάσταση του 1821


Αποσπάσματα λογοτεχνικών έργων και ιστορικό υλικό με θέματα από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 (η ξένη κυριαρχία, η προετοιμασία, ο Αγώνας, η συγκρότηση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους)


Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
«Λογοτεχνία και Ιστορία, από το 1770 ως το τέλος του 20ού αιώνα»: 

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2020

ιστοσελίδες ευρωπαϊκής ιστορίας

History of Europe
Ιστοσελίδες αναζήτησης ιστορικού υλικού για την ευρωπαϊκή ιστορία

Χάρτης της Ευρώπης,
1000 μ.Χ.

 

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2020

Ανάγνωση ιστορικών πηγών


«Η διδακτική αξιοποίηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για την επεξεργασία και ανάγνωση των ιστορικών πηγών στο πλαίσιο του Φωτόδεντρου Μαθησιακών Αντικειμένων»

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση Μαθησιακών Αντικειμένων για το μάθημα της Ιστορίας στο πλαίσιο του Φωτόδεντρου αρθρώνεται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης διδακτικών περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης με την άμεση εμπλοκή των υποκειμένων μάθησης. Η όλη διαδικασία υλοποίησης αξιοποιεί βασικές επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές της διδακτικής της ιστορίας στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης και υιοθετεί θεμελιώδη στοιχεία της ιστορικής μάθησης, όπως η αξιοποίηση του ιστορικού ερωτήματος, η χρήση και η επεξεργασία πρωτογενούς ιστορικού υλικού, αλλά και οι δυνατότητες των ΤΠΕ που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, και υποβοηθούν σημαντικά στη διαμόρφωση κατάλληλων διερευνητικών μαθησιακών περιβαλλόντων. 

Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι και Ηλεκτρονική Μάθηση οργανώνεται από το Ερευνητικό Εργαστήριο Δημιουργικότητας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση (ΔηΚαιΤΕ), της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ).

περίληψη εισήγησης


Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020

ιστοσελίδες ιστορίας ΙΙΙστοσελίδες αξιοποίησης στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσηςΚριτήρια επιλογής:
• Αξιοπιστία φορέα
• Εγκυρότητα περιεχομένου
• Αποφυγή προκαταλήψεων, μεροληψίας, στερεοτύπων, ευκολίες, αυτονόητα
• Παιδαγωγική συμβατότητα (αποφυγή βίας, ρατσιστικών, εθνικιστικών και σεξιστικών προεκτάσεων, η γλώσσα, η έκταση, η δυσκολία)
• Πρωτοτυπία υλικού
• Πολλαπλότητα αναπαραστάσεων, ποικιλία μορφής και είδους
• Πολυπρισματικότητα


Ιστοσελίδες Ιστορίας: γενικό

Ιστοσελίδες Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας: εδώ

Ιστοσελίδες Μεσαιωνικής & Βυζαντινής Ιστορίας: εδώ

Ιστοσελίδες Αρχαίας Ιστορίας: εδώ


Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

ιστοσελίδες ιστορίας Ι


αναζήτηση και αξιοποίηση ιστορικών πηγών στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης
https://www.scribd.com/document/461944123/Hist-Web2020 

Α. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
Β. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
   Ι. ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
   ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
   ΙΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   ΙV. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ
   V. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
   VI. ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ, ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Δ. ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Οι νέες δυνατότητες που παρέχει η αυξανόμενη ψηφιοποίηση και δημοσιοποίηση του ιστορικού υλικού, αλλά και τα νοητικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνουν μια νέα διδακτική διάσταση, η οποία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διδακτική διαδικασία, αλλά μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην απόκτηση δεξιοτήτων και συνηθειών της ιστορικής επιστημονικής πειθαρχίας. Η εκμάθηση και η αξιοποίηση των επιμέρους λειτουργιών της τεχνολογίας δεν αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο της διδακτικής αξιοποίησής της, αλλά περισσότερο θα πρέπει να ενδιαφέρει η ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανεξάρτητης μάθησης για την αποτελεσματική χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, τόσο από τους μαθητές και τις μαθήτριες όσο και από τους/τις εκπαιδευτικούς και την προσαρμογή σημαντικών όψεων της διδακτικής διαδικασίας στις νέες αυτές συνθήκες. 
Κυρίαρχη είναι πλέον η άποψη, και ταυτόχρονα αποτελεί πρόκληση, η άρθρωση των κατάλληλων στρατηγικών μάθησης που υπογραμμίζουν την πρόταξη των στόχων και των επιδιώξεων της ιστορίας με την υποβοήθηση-στήριξη του υπολογιστή ως συνόλου νοητικών εργαλείων. Η υπογράμμιση της φύσης της ίδιας της επιστήμης της ιστορίας βοηθά και καθορίζει τον τρόπο εμπλοκής με τις δυνατότητες των ΤΠΕ, ενισχύοντας την ιστορική μάθηση, καθώς η εισαγωγή της τεχνολογίας δεν σχετίζεται μόνο με ζητήματα της τεχνολογίας, αλλά κυρίως με το περιεχόμενο και τις αποτελεσματικές διδακτικές πρακτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε γνωστικό αντικείμενο. Είναι ανάγκη οι μαθητές και οι μαθήτριες όχι απλά να ικανοποιούν τις ανάγκες δημιουργικής χρήσης των δυνατοτήτων της τεχνολογίας, αλλά να δημιουργούν υποθέσεις σημαντικές για την ιστορία, διαμορφώνοντας μια υποθήκη μεταξύ της τεχνολογίας, του περιεχομένου διδασκαλίας και των δεξιοτήτων με την υιοθέτηση «καινοτόμων και ευφάνταστων εφαρμογών».

Κατάλογος τίτλων εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της ιστορίας, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, το οποίο είναι αναρτημένο στο Φωτόδεντρο «Εκπαιδευτικό Λογισμικό»: 

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2018

ιστορικός χρόνος

Εισήγηση στο 5ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Τεχνολογίες, Τέχνες & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση" 

«Διδακτικές προσεγγίσεις της έννοιας του ιστορικού χρόνου με την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων του Φωτόδεντρου Μαθησιακών Αντικειμένων»

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Μαθησιακών Αντικειμένων για το μάθημα της Ιστορίας, στο πλαίσιο του Φωτόδεντρου, αρθρώνεται προς την κατεύθυνση διαμόρφωσης διδακτικών περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης και οικοδόμησης της ιστορικής γνώσης με την άμεση εμπλοκή των υποκειμένων μάθησης. Η όλη διαδικασία υλοποίησης αξιοποιεί βασικές επιστημολογικές και παιδαγωγικές παραδοχές της διδακτικής της ιστορίας στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης και υιοθετεί θεμελιώδη στοιχεία της ιστορικής μάθησης, όπως η αξιοποίηση του ιστορικού ερωτήματος, η χρήση και η επεξεργασία πρωτογενούς ιστορικού υλικού, αλλά και οι δυνατότητες των ΤΠΕ που εφαρμόζονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, και υποβοηθούν σημαντικά στη διαμόρφωση κατάλληλων διερευνητικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στο παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο διαμόρφωσης Μαθησιακών Αντικειμένων, τα οποία αξιοποιούν πρωτογενές ιστορικό υλικό στην προοπτική υποβοήθησης της διαδικασίας κατανόησης του ιστορικού χρόνου με την αξιοποίηση ιστοριογραμμών και χρονογραμμών και τη συνύφανση παραμέτρων του ευρύτερου γεωγραφικού χώρου εκδήλωσης σημαντικών ιστορικών φαινομένων και γεγονότων.

Εισήγηση

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2017

λογοτεχνία και ιστορία

Λογοτεχνία και Ιστορία,
από το 1770 ως το τέλος του 20ού αιώνα
Εισήγηση με θέμα: "λογοτεχνία και ιστορία, ψηφιακές διδακτικές διαδρομές" 

στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου  "Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία", Θεσσαλονίκη 19-22 Οκτωβρίου 2017 στους χώρους του ΑΠΘ. 


Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος «Λογοτεχνία και Ιστορία, από το 1770 ως το τέλος του 20ού αιώνα» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών: Εικονική περιήγηση της λογοτεχνίας στον ιστορικό χρόνο» του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Ειδικότερα, καταγράφεται η εννοιολογική διαμόρφωση του ιστορικού εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο της διδακτικής της ιστορίας με αναφορές στις παιδαγωγικές και διδακτικές στρατηγικές αξιοποίησής του. Η διαμόρφωση του συγκεκριμένου υλικού εγγράφεται στις πολλαπλές προσπάθειες αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη συνομιλία της λογοτεχνικής και ιστορικής παραγωγής, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η όλη προσπάθεια εκλαμβάνεται στην προοπτική συνύπαρξης δύο διαφορετικών τρόπων έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργίας που, εν δυνάμει, επιτρέπουν την άρθρωση ενός κοινού εγχειρήματος που επιδρά πολύπλευρα στη νοηματοδότηση των δύο επιμέρους παραμέτρων.

Οι σχέσεις λογοτεχνίας και ιστορίας είναι πολύπλευρες και πολύσημες και διαμορφώνουν ένα συνεχές πεδίο στο πλαίσιο των συχνών αλλαγών και τροποποιήσεων στο εσωτερικό των δύο αυτών διαφορετικών μορφών έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργίας. Οι συνεχείς διασυνδέσεις και διασταυρώσεις της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας έχουν καταστήσει, τα τελευταία χρόνια, χρήσιμα ασαφή τα όρια μεταξύ τους και επιτρέπουν την άρθρωση ενός κοινού εγχειρήματος που επιδρά πολύπλευρα στη νοηματοδότηση των δύο επιμέρους παραμέτρων. Προς αυτή την κατεύθυνση η συνέργεια των δύο γνωστικών αντικειμένων μπορεί να επιτρέψει σημαντικές διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στην προοπτική διαμόρφωσης μαθησιακών περιβαλλόντων με την παροχή κατάλληλων ψηφιακών πόρων.Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ψηφιακά εργαλεία

Ψηφιακά εργαλεία (digital tools) για τη διδασκαλία της ιστορίας.ThingLink
A multimedia tool that lets users annotate images with text, videos, links, and more

JuxtaposeJS
JuxtaposeJS helps storytellers compare two pieces of similar media, including photos, and GIFs. It’s ideal for highlighting then/now stories that explain slow changes over time (growth of a city skyline, regrowth of a forest, etc.) or before/after stories that show the impact of single dramatic events (natural disasters, protests, wars, etc.).

Plotly
Visualize Data, Together

MapWarper
It's a free to use, open source map warper / map georectifier, and image georeferencer tool. Developed, hosted and maintained by Tim Waters.

Voyant Tools
Voyant Tools is an open-source project and the code is available through GitHub. The code is under a GPL3 license and the content of the web application (including this documentation) is under a Creative Commons By Attribution license. You have our permission to create and use screenshots and videos of Voyant Tools, though we always appreciate you letting us know (among other reasons, so that we can keep our gallery up-to-date)!

Audacity
Audacity® is free, open source, cross-platform audio software for multi-track recording and editing.

SoundCite
SoundCite is one of a series of tools for content creators produced by the Northwestern University Knight Lab.

Zoom In
a free, Web-based platform that helps students build literacy and historical thinking skills through “deep dives” into primary and secondary sources.

cube creator

Chronas
a history application that link Wikipedia and Wikidata with a chronological and cartographical view.

Histography
an interactive timeline that spans the history of humankind from the Big Bang to 2015.

WhatWasThere
an excellent web tool and mobile app that uses Google Maps technologies to provide users with an interactive experience through which they get to learn how different places looked in the past. It’s like a virtual time machine that takes you in a journey in space and time.

PrimaryAccess MovieMaker
enables you to combine text, audio and images into compelling personal narratives and digital stories, with a simple movie-making process. Steps like scripting, recording and saving are entirely Web-based--no software to install--and the movies are easy to retrieve and share.

Museum Box
This site provides the tools for you to build up an argument or description of an event, person or historical period by placing items in a virtual box.

History. Let's Play with It!
Test your knowledge of Canadian history with our four types of games: role-playing games, association games, observation games and quizzes.

Becoming What?
a website that explains all about Becoming Oakland: Oral Histories of the Emerging West, an LDT Master's Project by Eric Meyers and Cassidy Puckett.

Presentations & Multimedia » Video
The Center for Teaching History with Technology,

Distance Machine
uses historical word usage data from Google Books to highlight words in a text that were unusual at a selected point in time.

Exhibit
Publishing Framework for Data-Rich Interactive Web Pages
Exhibit lets you easily create web pages with advanced text search and filtering functionalities, with interactive maps, timelines, and other visualizations

Crop It!

Sort It Out

Educational Technology and Mobile Learning
is an educational blog dedicated to curating, reviewing and sharing EdTech tools and mobile apps.

iPads, Mobile Technology, & Apps » Apps for the Classroom

20 different multimedia tools that could be integrated into the classroom

Using Excel as a Graphic Organizer: Making a Time Line

Weebly
enables you create free websites and and related blogs.

create a graph

PrintFriendly
cleans and formats web pages for perfect print experience.

virtual tours

DocsTeach
a product of the National Archives education division.

    Activity Tools
    Create your own interactive learning activity.

    Focusing on Details: Discussion Topic
    Focusing on Details: Spotlight
    Focusing on Details: Zoom/Crop
    Focusing on Details: Compare and Contrast
    Focusing on Details: White Out/Black Out
    Finding a Sequence
    Making Connections
    Mapping History
    Seeing the Big Picture
    Weighing the Evidence
    Interpreting Data

myHistro
Using myHistro, you can combine maps and timelines seamlessly into one great presentation, convert any public timeline into a personal pdf file, or export it into Google Earth format for offline storage. All completed timelines can be embedded into your blog and websites for maximum exposure.

Northwestern University Knight Lab
Timeline, StoryMap, Juxtpose, Soundcite

Google for education

digital toolbox (διάφορα εργαλεία)

Brainstorming tools

931 καλύτερα δωρεάν προγράμματα και εκπαιδευτικό λογισμικό.