Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011

«Επεξεργασία ιστορικών πηγών»«Επεξεργασία ιστορικών πηγών»
Έργο: Πλειάδες, Ενότητα: Νηρηίδες
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: "Κοινωνία της Πληροφορίας", Μέτρο 1.2, Γ΄ΚΠΣ. Ε.Α.ΙΤΥ


Η εφαρμογή «Επεξεργασία ιστορικών πηγών» είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον που σχεδιάστηκε με στόχο τη διερευνητική μελέτη της Iστορίας με τη χρήση των ιστορικών πηγών.
Οι θεματικές ενότητες της εφαρμογής εντάσσονται στη διδακτέα ύλη της Α’ και της Γ’ τάξης του Γυμνασίου και του Λυκείου και σχετίζονται με όψεις της πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, της οικονομίας, του πολιτισμού, της καθημερινής ζωής της ελληνικής αρχαιότητας και της νεότερης ελληνικής ιστορίας, μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα.
Η εφαρμογή προάγει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών σε διερευνητικές διαδικασίες μάθησης, που επιτρέπουν την οικοδόμηση ή την οικειοποίηση της ιστορικής γνώσης। Οι δραστηριότητες της εφαρμογής έχουν ως βάση τη δημιουργία ενός γενικού οργανωτικού και ερμηνευτικού πλαισίου για τις ιστορικές εξελίξεις και τη διαμόρφωση ιστορικής εικόνας των συγκεκριμένων περιόδων.
http://www.e-yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=159

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου