Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013

The History Lab

Το History Lab αποτελεί ένα διαδικτυακό on-line εργαστήρι διδασκαλίας της ιστορίας με τη χρήση και αξιοποίηση πρωτογενών ιστορικών πηγών. 

Η προτεραιότητα χρήσης πρωτογενούς ιστορικού υλικού προβάλλει ως μια επιστημολογική αναγκαιότητα, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα διαμόρφωσης, αποθήκευσης και τροποποίησης μαθημάτων ιστορίας με την αξιοποίηση πρωτογενών ιστορικών πηγών, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου παιδαγωγικού πλαισίου αναφοράς.

Η διαδικτυακή εφαρμογή επιτρέπει την ενσωμάτωση πηγών -με τη χρήση κατάλληλων συνδέσμων- και οδηγιών, που αναφέρονται τόσο στην ερευνητική διαδικασία όσο και στον τρόπο επεξεργασίας των ιστορικών πηγών, στο πλαίσιο της διερευνητικής διαδικασίας η οποία προετείνεται προς τους μαθητές και μαθήτριες. 

Η όλη προσπάθεια εκλαμβάνεται ως μια ψηφιακή προσομοίωση ένταξης μεθόδων και τεχνικών που προσιδιάζουν στην επιστήμη της ιστορίας και συνομιλούν με τις σύγχρονες παιδαγωγικές στρατηγικές ανανέωσης του γνωστικού αντικειμένου. Ταυτόχρονα, η συνδρομή των δυνατοτήτων του διαδικτύου διαμορφώνει ένα ελκυστικό και χρηστικό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης, όπου δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης της ιστορικής σκέψης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου