Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Historical Consciousness


Angelus Novus, 1920, by Paul Klee

Το Κέντρο Μελέτης της Ιστορικής Συνείδησης (Centre for the Study of Historical Consciousness), συνεισφέρει πολύπλευρα στην έρευνα και στην κατανόηση της διδακτικής της ιστορίας και ειδικότερα στο πεδίο διερεύνησης της "ιστορικής συνείδησης". Αποτελεί μια σημαντική προσπάθεια της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου British Columbia(UBC) του Καναδά με την πολύτιμη συνεργασία σχολείων, μουσείων και της ευρύτερης κοινότητας για την ανάδειξη των επιμέρους ερευνητικών προγραμμάτων.

Κύριο μέλημα του Κέντρου είναι η ανάδειξη της "ιστορικής συνείδησης", όρος ο οποίος δεν είναι τόσο γνωστός στη Βόρεια Αμερική όπως στην περίπτωση της Ευρώπης. Η "ιστορική συνείδηση" διακρίνεται από την ιστορική και ιστοριογραφική έρευνα. Ενώ, η μελέτη της ιστορίας αναφέρεται στη έρευνα του παρελθόντος, η "ιστορική συνείδηση" προσδιορίζεται από τον τρόπο που οι άνθρωποι μελετούν το παρελθόν. Η "ιστορική συνείδηση" προσδιορίζεται τόσο από τις ατομικές όσο και από τις συλλογικές προσεγγίσεις του παρελθόντος, τις γνωσιακές και πολιτισμικές παραμέτρους αυτών των προσεγγίσεων, αλλά και από τις συσχετίσεις τους με αυτές του παρόντος και του μέλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου