Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

Εφαρμογές ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση

Η χρήση και η αξιοποίηση εφαρμογών ΤΠΕ στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης: τυπολογία, θεωρητικές παραδοχές, ερευνητικά δεδομένα


Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικο Συνέδριο Ημαθίας, Νάουσα, 4-6 Απριλίου 2014Περίληψη
Η παρούσα μελέτη αποτελεί αδρομερή αποτύπωση των υπολογιστικών εφαρμογών στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης, στην προσπάθεια διαμόρφωσης των εννοιολογικών αποσαφηνίσεων με την καταγραφή θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών δεδομένων. Η σύμπλευση των ΤΠΕ με το χώρο της σχολικής ιστορίας αποτελεί αφετηρία προβληματισμών για τη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα παρεχόμενα νοητικά εργαλεία επιτρέπουν τη διαμόρφωση νέων μαθησιακών περιβαλλόντων που αρθρώνονται στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου αναφοράς.

Εισήγηση

Παρουσίαση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου