Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του διαδικτύου

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις χρήσης και αξιοποίησης του διαδικτύου στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης

Εισήγηση στο 1ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, Κόρινθος 23/24 Νοεμβρίου 2013.


Περίληψη
Οι νέες τεχνολογίες ανανεώνουν συνεχώς τις ατραπούς διάχυσης της πληροφορίας και διαμορφώνουν οδούς επικοινωνίας που δημιουργούν νέους τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης της γνώσης. Αν και οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες, η ποικιλία με την οποία εμφανίζονται οι διαδικασίες πληροφορίας και επικοινωνίας παρουσιάζουν, κατά διαστήματα, νέες διαφοροποιήσεις που εκφράζονται κυρίως μέσα από τις εκφάνσεις και τις δυνατότητες του διαδικτύου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η δεσπόζουσα θέση του διαδικτύου διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και υποχρεώνει στην εννοιολογική αποσαφήνιση της όλης διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου