Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών (3)

Ιστοσελίδες που αξιοποιούν τις θεωρητικές και ερευνητικές παραδοχές της διδακτικής της ιστορίας κατά τη διαδικασία αξιοποίησης των ιστορικών πηγών στην ιστορική εκπαίδευση: 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των κοινωνικών σπουδών και σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει ένα ισχυρό παιδαγωγικό μηχανισμό για την ένταξη των πρωτογενών πηγών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έκρηξη της πληροφορίας με την εμφάνιση του διαδικτύου και τον πολλαπλασιασμό του ψηφιακού ιστορικού υλικού, η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών προς την κατεύθυνση αξιοποίησης των ψηφιακών πόρων αποτελεί πρόκληση. Οι λειτουργίες αναζήτησης στο διαδίκτυο δυσκολεύουν τη διαδικασία εύρεσης κατάλληλων ιστορικών πηγών, ενώ, συχνά, απουσιάζει ο κατάλληλος παιδαγωγικός σχεδιασμός για την αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στη σχολική πράξη.
Το HSI έρχεται να αντιμετωπίσει το ενδιαφέρον της σχολικής τάξης να καλύψει το κενό μεταξύ των δυνατοτήτων των ψηφιακών ιστορικών πηγών και το θεωρητικό πλαίσιο που οδηγεί στην ιστορική σκέψη με ένα διδακτικό πρότυπο που υποβοηθά τους μαθητές και τις μαθήτριες στη διαδικασία ανάλυσης των ιστορικών πηγών.


Παρέχει σύνολα πρωτογενών πηγών για ένα ιστορικό θέμα και δραστηριότητες για την υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας. Αξιοποιώντας τη μεταφορά «της έρευνας στον τόπο του εγκλήματος» παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την ανάλυση πρωτογενών ιστορικών πηγών και την επίλυση ενός ιστορικού προβλήματος. Η προτεινόμενη διαδικασία ακολουθεί τέσσερα επιμέρους διδακτικά βήματα:
α) γίνομαι «ντεντέκτιβ»: εισαγωγή στο χώρο έρευνας, με πληροφορίες για τη συγκεκριμένη «υπόθεση» και το ευρύτερο ιστορικό περικείμενο, η παρουσίαση του ιστορικού ερωτήματος της έρευνας και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την επίλυση της υπόθεσης
β) διερευνώ τα τεκμήρια: σύνδεσμοι σε ψηφιακές πρωτογενείς πηγές (γραπτές, οπτικές, ηχητικές, οπτικοακουστικές) που η μελέτη τους βοηθά στην επίλυση της υπόθεσης
γ) αναζητώ τα ίχνη: σειρά ερωτήσεων που υποβοηθούν στην ανάλυση των τεκμηρίων, δραστηριότητες «κλειστού» ή «ανοικτού» χαρακτήρα, σύμφωνα με τους διδακτικούς στόχους της έρευνας και,
δ) επίλυση της περίπτωσης: η παρουσίαση της απάντησης των μαθητών και των μαθητριών στην αρχική ερώτηση-υπόθεση με τις απαραίτητες αναφορές στα τεκμήρια που αξιοποιήθηκαν. Πρόσθετα διατυπώνονται νέα ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη διαδικασία προς μελλοντική διερεύνηση (Swan, Hofer & Gallicchio, 2006; Swan & Hofer, 2008).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου