Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Στρατηγικές αξιοποίησης του ψηφιακού ιστορικού υλικού στο διαδίκτυο

Στρατηγικές αξιοποίησης του ψηφιακού ιστορικού υλικού στο διαδίκτυο. Διδακτικές προτάσεις διερευνητικής ιστορικής μάθησης
Τσιβάς Αρμόδιος, Απρίλιος 2010
2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνεδρίο Ημαθίας

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του πρωτογενούς ιστορικού υλικού αποτελεί σημαντική παράμετρος της ιστορικής έρευνας, καθώς παρέχει στους μαθητές και στις μαθήτριες την ευκαιρία να εργασθούν με τα ίχνη του παρελθόντος στην προσπάθειά τους να το καταστήσουν ιστορικό. Η πρόσβαση των ψηφιακών αρχείων στο διαδίκτυο είναι μόνο η αρχή. Για την αποτελεσματική υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης στο περιβάλλον ψηφιακών αρχείων πρέπει να διαμορφωθούν δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να αναδεικνύουν τις δυνατότητες των ψηφιακών πόρων με διαδικασίες που θα είναι ουσιαστικές για την ενεργή συμμετοχή των υποκειμένων μάθησης. Διαδικασίες που να επιτρέπουν την άρθρωση αυθεντικής διερευνητικής μάθησης με τη διατύπωση ιστορικών ερωτημάτων, τη σχεδίαση της διαδικασίας επιλογής και ανάλυσης της πληροφορίας και τη δημιουργία ιστορικών συμπερασμάτων στη βάση των διατιθέμενων ιστορικών πόρων, αλλά και τη δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου υλικού για τη δημιουργία των αφηγήσεων των ίδιων των υποκειμένων, απεικονίζοντας έτσι την κατανόηση ενός ιστορικού θέματος σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου