Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών (4)Virtual Historian είναι ένα δίγλωσσο (αγγλικά, γαλλικά) πρόγραμμα ψηφιακής ιστορίας που σχεδιάστηκε για την εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στην ιστορική διερεύνηση όψεων του παρελθόντος του Καναδά. Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός αυθεντικού περιβάλλοντος διερεύνησης στο διαδίκτυο με την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας «αιχμής». Η έμφαση δεν δίνεται τόσο στην εξοικείωση με το εικονικό περιβάλλον, όσο στην ανάπτυξη της ιστορικής κατανόησης και πρακτικής. Παρέχει τη δυνατότητα, με μη γραμμικό, αυθεντικό και ρεαλιστικό τρόπο, διαμόρφωσης ερωτημάτων και την εμπλοκή σε κριτική ανάλυση, διαλεκτικό συλλογισμό και εκλεπτυσμένη κατανόηση σημαντικών ιστορικών φαινομένων του προγράμματος σπουδών.
Για την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών παρέχονται στους μαθητές και στις μαθήτριες οδηγίες, σύντομη συνόψιση της αποστολής με ένα ερώτημα προς απάντηση, κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών για τη συγκεκριμένη προσέγγιση, πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, απαραίτητη υποβοήθηση σε όλα τα στάδια για την υποστήριξη της ενεργής μάθησης και συγγραφής, σημειωματάριο για την καταγραφή σημειώσεων και απαντήσεων, γλωσσάρι, πρόσθετες πηγές και πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης ή το διαχειριστή του προγράμματος (Lévesque, 2006, 2008).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου