Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2011

Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών (5)

Το πρόγραμμα Great Unsolved Mysteries in Canadian History http://www.canadianmysteries.ca


απευθύνεται σε σχολεία και πανεπιστήμια για τη διδασκαλία ιστορικών μεθόδων και θεμάτων της καναδικής ιστορίας. Στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές ενεργητικής διερευνητικής μάθησης με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ιστορικής σκέψης. Περιλαμβάνει σειρά εκπαιδευτικών ιστοσελίδων στην προσπάθεια των υποκειμένων μάθησης να αναλάβουν διαδικασίες έρευνας με το δελεασμό επίλυσης - διαλεύκανσης ιστορικών εγκλημάτων. Οι ιστοσελίδες αξιοποιούν σειρά πρωτογενών ντοκουμέντων στην προσπάθεια να γίνει η ιστορία ενδιαφέρουσα και να βοηθήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες να μάθουν για θέματα και γεγονότα της καναδικής ιστορίας, αλλά και να σκεφθούν κριτικά για ζητήματα ερμηνείας, τεκμηρίων και γεγονότων. Ταυτόχρονα, με τη διαλεύκανση κάθε εγκλήματος οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να κάνουν ιστορία και αναπτύσσουν δεξιότητες για την πραγμάτευση των πληροφοριών που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή.
Κάθε ιστοσελίδα περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα διαβαθμισμένης δυσκολίας και απαιτήσεων, και εναπόκειται στον/στην εκπαιδευτικό να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες της σχολικής τάξης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιαίτερη ιστοσελίδα η επιλογή μικρότερων εργασιών με τη μορφή WebQuest (http://www.mysteryquests.ca/indexen.html)
Επίπεδο 1. Ανάγνωση και κατανόηση πρωτογενών ντοκουμέντων: Παρέχεται λίστα ιστορικών πηγών για κάθε ιστορικό θέμα και εργασίες που επιτρέπουν την προσέγγιση των ιστορικών πηγών με την αξιοποίηση βασικών δεξιοτήτων που χρησιμοποιούν οι ιστορικοί.
Επίπεδο 2. Εξερεύνηση της κοινωνικής ιστορίας της καναδικής κοινωνίας: Απόκτηση βασικής κατανόησης μερικών σημαντικών στοιχείων της κοινωνικής ζωής κατά τον 19ο αιώνα, με την βοήθεια ερωτήσεων και του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία ανάλυσης και αξιολόγησης των τεκμηρίων του ερευνώμενου «μυστηρίου».
Επίπεδο 3. Κάνοντας ιστορία (Doing History): Οι μαθητές και οι μαθήτριες αξιοποιούν τις δεξιότητες κριτικής σκέψης για την αξιολόγηση των τεκμηρίων και τη διατύπωση επιχειρημάτων. Είναι η διαδικασία που εμπλουτίζεται με τη συζήτηση μέσα στην τάξη, αλλά και την αξιοποίηση της ιστοσελίδας ως διδακτικό εργαλείο.
Επίπεδο 4. Τι είναι ιστορία και πώς μπορούμε να γνωρίζουμε; Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες με ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες και αναφέρεται σε ιστοριογραφικά και επιστημολογικά ζητήματα όπως η φύση της ιστορικής γνώσης, η ερμηνεία, η αβεβαιότητα και ο μεσολαβητικός ρόλος των ιστορικών (Sandwell, 2005b).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου