Σάββατο, 26 Μαρτίου 2011

Η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών (1)

Ιστοσελίδες που αξιοποιούν τις θεωρητικές και ερευνητικές παραδοχές της διδακτικής της ιστορίας κατά τη διαδικασία αξιοποίησης των ιστορικών πηγών στην ιστορική εκπαίδευση:


Digital History Reader (DHR)
είναι διαρθρωμένο σε δύο μέρη παρέχοντας πλούσιο υλικό για θέματα της αμερικανικής και ευρωπαϊκής ιστορίας και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της δευτεροβάθμιας και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Υιοθετεί ένα μοντέλο διερευνητικής μάθησης, καθώς κάθε ενότητα βασίζεται σε ένα ερώτημα προς απάντηση και σε ένα σύνολο πρωτογενών ιστορικών πηγών. Κάθε ιστορικό θέμα-ενότητα ακολουθεί την ίδια δομή και περιέχει μια εισαγωγή με τους στόχους του θέματος και τα ιστορικά ερωτήματα, πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο αναφοράς, ένα αρχείο ντοκουμέντων και ερωτήσεις – εργασίες που βοηθούν στην αξιοποίηση των τεκμηρίων, δραστηριότητες αξιολόγησης της διαδικασίας και ανατροφοδότηση, και λίστα με πρόσθετες ιστορικές πηγές (Stephens et al., 2005; Ewing & Stephens, 2007).


αναφορά:
Στρατηγικές αξιοποίησης του ψηφιακού ιστορικού υλικού στο διαδίκτυο. Διδακτικές προτάσεις διερευνητικής ιστορικής μάθησης
Τσιβάς Αρμόδιος, Απρίλιος 2010
2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνεδρίο Ημαθίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου